Haven

Haven blev i sin tid anlagt af Marie Christensen, der sammen med sin mand Christian (Kesse Samuel) var de sidste, der drev stedet som landbrug. Siden blev haven ændret af datteren Lissy, der sammen med sin mand, Leif Krauss, overtog gården i 1980-erne. Marie og Kesse Samuel flyttede på aftægt i det lille hus, der ligger i skoven på vestsiden  af Engbjergvej. Se haven på siden "Billeder fra haven".

Haven er under stadig forandring. Der skæres ned, lægges om, fældes træer og plantes nyt.

The garden

The garden was built in its time by Marie Christensen, who together with her husband Christian (Kesse Samuel) were the last to run the farm. Since then, the garden was changed by her daughter Lissy, who with her husband, Leif Krauss, took over the farm in the 1980s. Marie and Kesse Samuel moved away in the small house located in the woods on the west side of Engbjergvej. See the garden on the "Pictures from the garden" page.

The garden is constantly changing. Cuts down, repairs, trees and new plants.